Comunitatea Română din Montérégie

anuntAnunt important

Comunitatea Română din Montérégie (CRM) vă invită să petrecem într- ... citeste tot

Comunitatea Română din Montérégie

Anunt umanitar

Dragi romani, CRM face apel la romanii stabiliti in Canada pentru a oferi a... citeste tot

Departament Financiar


1)    Rolul departamentului

Rolul departamentului este de a monitoriza situaţia financiară a organizaţiei, de a informa consiliul de administratie şi de a propune soluţii pentru optimizarea acesteia.


2)    Responsabilitati:

•    Tine evidenta operativă a incasărilior si cheltuielilor, a conturilor bancare ale organizaţiei şi monitorizează disponibilitaţile bănesti;

•    Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz;

•    Contabilitatea platilor de casa si a cheltuielilor efective, se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat;

•    Asigură gestionarea numerarului şi a riscului de lichiditate, precum şi a activităţii de investiţii şi de finanţare a organizaţiei;

•    Asigură ca evidenţa conturilor şi înregistrărilor organizaţiei sunt ţinute conform legii;

•    Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala;

•    Participă la intocmirea şi la gestionarea unui buget anual;

•    Menţine relaţia cu bancile,clienţii si furnizorii;

•    Intocmeşte, verifică si reconciliază rapoarte şi situaţii.


3)    Sprijin comunitar

•    Pentru toate persoanele ce doresc sa sprijine comunitatea prin donuri in vederea sustinerii activitatiilor acesteia, pot sa emita cecuri sau plata direct prin Pay-Pal si vor primi reçu pentru scutire de impozit pentru suma donata. 

Director Departament
Edward Serban
romani.monteregie@yahoo.com